𝐒𝐀𝐒π₯π₯𝐬 π“π‘πž π…π’π§πšπ₯𝐬 !! 𝐓𝐫𝐨𝐭𝐬 𝐨𝐩 𝐨𝐧𝐳𝐞 π“πžπ πžπ₯𝐳𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 !!

Het is bijna zover.
De laatste voorbereiding worden getroffen voor de finalewedstrijd op 21 en 22 maart a.s. in de Brabanthallen te Den Bosch.
Wij zijn supertrots op onze leerling @OlafKroek die de finale heeft weten te behalen.
@OlafKroek we wensen je heel veel succes de komende dagen.
Skills in het kort:
De wedstrijdopdrachten verschillen per jaar. Enerzijds spelen deze in op de trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied. Anderzijds doen deze een beroep op zowel de vakkennis, vakvaardigheden als vakoverstijgende vaardigheden (21ste-eeuwse vaardigheden) van de deelnemer.
Deelnemers van de wedstrijd Tegelzetter werken in opdracht van een klant en kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd om een badkamer of toilet te tegelen. Van deelnemers wordt verwacht dat zij een gedetailleerde werkomschrijving, materiaalstaat en gereedschapslijst opstellen. Daarnaast moeten de wanden worden gecontroleerd om te bepalen of deze geschikt zijn voor het verlijmen van wandtegels. Van deelnemers wordt verwacht dat zij vaardig zijn in het uitzetten van wandtegelwerk en vlakverdeling, het verlijmen van wandtegels op een vlakke ondergrond en het snijden van tegels.
Β